Tot lof van God

Er werd een klokkentoren gebouwd, goed te zien door de gelovigen, bezoekers en toeristen die de kloosterpoort binnenkomen. Op 3 mei 2008 werden drie nieuwe klokken ingezegend. Deze hebben niet alleen een praktische functie, ze zijn er vooral omwille van hun symbolische waarde. Klokken hebben voor de christenen een paaskarakter, ze zijn vreugdevol en klinken harmonisch. Met de stemmen van de monniken roept de Kerk elke nacht het hele universum op om God te loven. Aan het begin van de Nachtwake wordt de uitnodiging van psalm 94(95) vele malen herhaald: Venite, adoremus! Komt, laten wij aanbidden!

 

Doorheen hun welluidend gezang verklanken de klokken de stem van de Kerk: Venite, adoremus! Komt, laten wij aanbidden!


Wijdingskaars in de abdijkerk

'Moge de Paaskaars haar licht voegen bij dat van de sterren. Moge zij nog steeds branden wanneer de Morgenster opgaat, zij die nooit ondergaat: Christus, uw verrezen Zoon.' (uit het 'Exultet')

De klokkentoren, een uitnodiging tot gebed