De gastvrijheid

Ook al is de monnik van allen gescheiden, hij blijft met allen verbonden. De heilige Benedictus heeft bepaald dat er in zijn kloosters altijd een gastenverblijf moet zijn. In het gastenverblijf van het trappistenklooster van Rochefort is plaats voor ongeveer twintig gasten. Dit kloosterverblijf is niet alleen een plaats voor een spirituele zoektocht. Mensen die er behoefte aan hebben over hun leven na te denken zijn eveneens welkom, ook als zij het geloof van de monniken niet delen.

 

Erehof en de vleugel van het gastenhuis van de retraitanten


Tuin van de retraitanten

 

Herfstsfeer in de tuin van de retraitanten en ernaast een gastenkamer

 Erehof en de vleugel van het gastenhuis

 

In een tijd waarin de christelijke wereld in onze landen een ernstige crisis doormaakt, wordt de opvang in kloosters door bezoekers meer en meer op prijs gesteld en de ontvangst door de monniken moet daarom alsmaar beter worden. Langs de ene kant zijn de monniken zich daardoor nog meer bewust dat zij daar moeten blijven waar ze zijn om hun medemensen te kunnen opvangen en tevens een ruimte te bieden waar het katholieke geloof zo volledig mogelijk wordt beleefd. Anderzijds weten de gasten dat ook zij een rol te spelen hebben in het leven van de kloosters.

 

Gastenkamer