De monniken in de Kerk - Pagina 2

De Paaskaars

 

Er is slechts één doopsel voor alle christenen. Iedere gedoopte ontvangt het licht van de paaskaars, die westerse 'ikoon' van de verrezen Christus.

De eigenheid van het monastieke leven bestaat erin dat het de stam is van een enorme boom die alle takken van het religieuze leven draagt. Omdat de monnik al zijn energie wenst te wijden aan de zoektocht naar God en dit op de meest radicale wijze, is het monastieke leven het symbool van de roeping van alle christenen, vanuit de toewijding van hun doopsel. Paus Johannes-Paulus II zei: 'Ik ben ervan overtuigd dat de monastieke ervaring het hart vormt van het christelijk leven, zodat het kan voorgesteld worden als referentiepunt voor alle gedoopten.' (Lezing in Rila, 25 mei 2002).

 

Ieder ogenblik is een gebed.